BWP Prestatiestammen 

Wat zijn de voorwaarden om een stamnummer te bekomen?

  • De stammerrie moet ingeschreven zijn in het BWP stamboek
  • Er moeten minimum drie generaties nakomelingen geregistreerd zijn
  • De stammerrie en haar nakomelingen moeten volgende prestaties kunnen voorleggen:
    • Ofwel in de nafok minimum 4 paarden die een internationaal palmares kunnen voorleggen in springen, dressuur of military
    • Ofwel in de nafok minimum 2 paarden die een internationaal palmares kunnen voorleggen in springen dressuur of military én minimum 1 gekeurde hengst (in een door BWP erkend stamboek) of 1 elitemerrie hebben.

Hoe kan men een stammerrie aanmelden?

De fokker dient zelf de prestatie-stammerrie aan te vragen op het BWP secretariaat. Bij deze aanvraag dient men al de prestatielijsten van de betrokken nazaten bij te voegen. Men gaat steeds terug naar de allereerste merrie die bij BWP geregistreerd is.

Aanvraag stammerrie

 

De prestatielijsten zullen gecontroleerd worden op het BWP secretariaat. Zodra de prestatiestam wordt opgenomen, zal hierrond ook gratis een promotioneel artikel worden geplaatst in EquiTime.

De kosten verbonden aan een stammerrie vindt u hier. Deze kosten dienen gestort te worden op het rekeningnummer 736-4036848-63 met vermelding ‘BWP Prestatiestam’.

Basis

Aan elk project ligt een basisconcept. Aan het project van de BWP Prestatiestammen ligt Jo De Roo aan de basis. De stammen die hij al eerder in kaart bracht krijgen automatisch en gratis een nummer (zij zullen niet meer afzonderlijk in EquiTime worden toegelicht).

Op die manier starten we met zo’n 50 stammen, BWP is ervan overtuigd dat er nog veel meer merries in aanmerking komen voor dit project.

Aarzel dus niet, zet uw stammerrie in de kijker en dien de aanvraag in. Het is een promotie voor de BWP paarden en de BWP fokkers!

Aanvraag stammerrie

 

BRp Prestatiestammen 

Wat zijn de voorwaarden om een stamnummer te bekomen?

  • De stammerrie moet ingeschreven zijn in het BRp stamboek
  • Van de stammerrie moet een dossier kunnen opgemaakt worden met de opsomming van de nakomelingen en de door hen behaalde prestaties op nationaal, internationaal en/of LRV niveau. Hierbij kunnen ook de goedgekeurde hengsten en merries met labels gemeld worden.

Hoe kan men een stammerrie aanmelden?

De fokker dient zelf de BRp prestatie-stam aan te vragen op het BWP secretariaat. Bij deze aanvraag dient hij het dossier met de prestatielijsten van de betrokken nazaten te voegen. Men gaat steeds terug naar de allereerste merrie die bij BRp geregistreerd is.

Aanvraag stammerrie

 

De gegevens in het dossier zullen gecontroleerd worden door het BWP secretariaat. Vervolgens beoordeelt de stamboekcommissie BRp het dossier waarna mogelijks de stamnummer wordt toegekend.

Na de toekenning zal hierrond een gratis promotioneel artikel geplaatst worden in Equitime.

 

De kosten verbonden aan een BRp stammerrie vindt u hier. Deze kosten dienen gestort te worden op het rekeningnummer 736-4036848-63 met vermelding ‘BRp Prestatiestam’.

 

Aanvraag stammerrie BWP en BRp

Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
50 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.