Labels en predikaten

De fokkersvereniging “Belgian Warmblood”, ofwel BWP, heeft als doel het fokken van paarden die voldoen aan verschillende aspecten van de ruiterij.

BWP-merries kunnen na keuring verschillende kwaliteitslabels ontvangen:

 • Het exterieurlabel (E-label)
 • Het prestatielabel (P-label)
 • Het gezondheidslabel (G-label)

Deze labels worden opgenomen in het paspoort. Merries die de drie labels hebben behaald, ontvangen het elitepredicaat en mogen voortaan “Elitemerrie” genoemd worden.

Voor de hengsten zijn er de predicaten “Elitehengst” en “Ambassadeur".

Veulens kunnen via hun deelname aan het Nationaal Kampioenschap BWP Eliteveulens het label “Premieveulen” of “Eliteveulen” behalen.

BWP geeft met deze kwaliteitslabels en predicaten een duidelijk signaal naar fokkers. Ontdek de labels en predicaten voor:

Hengsten

Merries

Veulens

 

Hengsten

Van zodra uw hengst de status BWP-goedgekeurde hengst heeft behaald, kan het bijkomende predicaten behalen.

Lees meer over de predicaten die de BWP-goedgekeurde hengsten kunnen behalen:

 

1. Predicaat “AMBASSADEUR” (BWP gekeurd of BWP geboren):

De dekhengst moet ofwel zelf in een finale van de Wereldruiterspelen of Olympische Spelen gelopen hebben, of één van zijn producten. Ofwel zelf in de top tien van de maandelijkse rankings van de WBFSH geplaatst zijn.

Een andere mogelijkheid is: minimum 5 producten hebben in de lijst met de internationaal presterende paarden van de WBFSH en in de top 100 staan van de lijst van de dekhengsten.

2. Elitelabel

= G-label en E-label via goedkeuring BWP. Als ze dan presteren komt het derde label (= P-label) erbij en worden ze ELITE.

Te behalen resultaten voor het P-label:

Springen:

 • als 7-jarige bij de tien eersten zijn in de ranking die opgemaakt wordt op basis van de vijf beste omlopen van de deelnemende paarden aan de Cyclus.
 • als 7-jarige bij de tien eersten zijn in het kampioenschap van België.
 • als 8-jarige of ouder binnen een periode van 2 jaar vijfmaal bij de 25% beste geklasseerd zijn in 1.45m wedstrijden.

Dressuur:

Omdat het niveau van de dressuurwedstrijden verschillend is van land tot land wordt er gekeken waar de prestaties behaald zijn:

 • Prestaties geleverd in A-landen (België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Engeland, Denemarken, USA en Zweden):
  • als 7-jarige moeten ze een minimumscore van 66% behaald hebben in Prix St. Georges.
  • als 7- of 8-jarige moeten ze een minimumscore van 66% behaald hebben in Intermediair (I – II A-B).
  • als 9-jarige of ouder moeten ze een minimumscore van 66% behaald hebben in Grand Prix/Grand Prix Special.
 • Prestaties geleverd in B-landen (behoren niet tot de A-landen):
  • als 7-jarige moeten ze een minimumscore van 68% behaald hebben in Prix St. Georges.
  • als 7- of 8-jarige moeten ze een minimumscore van 68% behaald hebben in Intermediair (I – II A-B).
  • als 9-jarige of ouder moeten ze een minimumscore van 68% behaald hebben in Grand Prix/Grand Prix Special.  

Merries

Na de registratie van uw merrie, kan uw paard de verschillende kwaliteitslabels behalen. De criteria functioneel exterieur, prestatie en gezondheid zijn belangrijke eigenschappen van goede fokdieren. Merries die aan één of meerdere van deze eigenschappen voldoen, kunnen zich met de overeenkomende labels onderscheiden. Bij het behalen van de drie labels, ontvangt uw paard het elitepredicaat en mag zij voortaan “elitemerrie” genoemd worden.

Lees meer over de verschillende labels en predicaten voor merries:

Op basis van voorgaande

Het exterieurlabel (E-label)

Het exterieurlabel wordt toegekend op de prijskampen. Het label wordt opgenomen in de computergegevens van de merrie en aangeduid in het paspoort. Het wordt automatisch afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de prijskampboekjes.

Het E-label onderscheidt merries met het juiste elegante uiterlijk van een klassepaard. Een klassevol uiterlijk omvat deze elementen:

 • Evenwichtige bouw met een goede verhouding tussen de voor, - midden- en achterhand
 • Edel hoofd met een naar voor gerichte hals met voldoende halsaanzetting
 • Lange schuine schouder
 • Schoft die vloeiend overgaat van hals naar rug
 • Ruime rug met sterk gespierde lendenen en een goedgevormde achterhand
 • Stevig gebouwd onderstel met sterke droge benen, krachtige gewrichten en voldoende grote voeten
 • Energieke, veerkrachtige en ruimgrijpende gangen

De merrie moet aan verschillende technische voorwaarden voldoen om het label te kunnen behalen:

 • In het stamboek BWP ingeschreven zijn - Drie geregistreerde generaties voorouders hebben
 • Tussen 3 tot en met 15 jaar zijn
 • Op de provinciale prijskamp of nationale fokkerijdag een score van minimum 72/100 behalen. Er mag op geen van de 5 onderdelen minder dan 14/20 behaald worden.

Het prestatielabel (P-label)

Het P-label wordt toegekend aan merries die de noodzakelijke prestaties in de sport behaalden in het springen, de dressuur of de veelzijdigheid. De merrie moet slechts één van onderstaande prestaties behaald hebben om het P-label te kunnen behalen. Afhankelijk van het gekozen criterium is er een andere procedure.

Eens toegekend wordt dit label opgenomen in de computergegevens van de merrie en aangeduid in het paspoort. Het wordt automatisch afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de prijskampboekjes.

De prestaties

Springen (op basis van eigen prestaties):
 • Binnen LRV:
  • Als 6-jarige merrie bij de 50% besten zijn op het nationaal kampioenschap van de wedstrijden bij jonge paarden.
  • In springklasse “midden”, t/m de leeftijd van 7 jaar, drie foutloze parcours afgelegd hebben in vijf op elkaar volgende tornooien van één tornooiseizoen.
  • In springklasse “zwaar” drie foutloze parcoursen rijden in vijf op elkaar volgende tornooien van een seizoen. Dit moet gebeuren tijdens één van de eerste drie tornooiseizoenen waarin aangetreden wordt in deze klasse.
 • In de intracommunautaire cyclus van de Belgische Ruitersportfederatie (Beker van België – klassieke cyclus) en “challenge”:
  • Op de leeftijd van zes of zeven jaar, na optelling van de resultaten van de vijf beste basisomlopen en na rangschikking volgens het stijgend aantal punten, geklasseerd zijn bij de eerste helft.
 • Tijdens het Belgisch Kampioenschap Jonge Paarden – Gesves:
  • Op 6-jarige leeftijd in de tweede kwalificatieronde geraken.
 • Binnen VLP-organisaties vóór de leeftijd van 9 jaar:
  • Tijdens één van de eerste drie seizoenen waarin deelgenomen wordt aan de wedstrijden van niveau 1,20 – 1,25m, in 10 op mekaar volgende wedstrijden van 1 seizoen, 6 keer foutloos rondkomen.
 • In andere officiële nationale wedstrijden:
  • Vóór de leeftijd van 9 jaar resultaten behaald hebben van minimum 1,35 op wedstrijden met parcours. -
 • Internationale prestaties Young Horses Competitions: Na beoordeling door de commissie
 • Internationale prestaties:
  • Na beoordeling door de commissie.
Springen (op basis van prestaties van de nakomelingen):

Het label wordt toegekend als twee nakomelingen voldoen aan de vereisten die gesteld worden voor dit prestatielabel.

Dressuur (op basis van eigen prestaties):

Tot en met 6 jaar:

 • Binnen LRV:
  • Als 5-jarige zich in de open klasse klasseren bij de eerste helft, op een nationale wedstrijd voor jonge paarden.
  • Als 6-jarige zich in de open klasse klasseren bij de eerste helft, op een nationale wedstrijd voor jonge paarden.
 • Via de KBRSF:
  • Als 5- of 6-jarige bij de eerste helft geklasseerd zijn in het eindklassement, op het criterium voor de beker van België.

Na 6 jaar:

 • Binnen LRV:
  • In één van de eerste twee seizoenen dat de merrie aantreedt in de klasse “Zwaar 1” in vijf op elkaar volgende tornooien van één seizoen, driemaal bij de 30% besten geklasseerd zijn.
  • In één van de eerste twee seizoenen dat de merrie aantreedt in de klasse “Zwaar 2” in vijf op elkaar volgende tornooien van één seizoen, driemaal bij de 30% besten geklasseerd zijn.
 • Via de KBRSF of via organisaties erkend door FEI:
  • Vijf uitslagen in een tijdspanne van 2 jaar kunnen voorleggen op niveau: M9 = 64% - M10 = 64% - Prix St Georges = 64% - Intermediaire I = 64% - Intermediaire II = 62% - GP of GPS = 62%
Dressuur (op basis van prestaties van de nakomelingen):

Het label wordt toegekend als twee nakomelingen voldoen aan de vereisten die gesteld worden voor dit prestatielabel.

Veelzijdigheid – eventing (op basis van eigen prestaties)

Voor deze optie zijn er geen vooraf bepaalde resultaten te behalen.

Veelzijdigheid – eventing (via de prestaties van de nakomelingen)

Het label wordt toegekend indien 2 nakomelingen voldoen aan de vereisten, gesteld voor het prestatielabel.

Procedure

Eigen prestaties
 • LRV-prestaties springen en dressuur: de eigenaar moet zelf de vraag tot het toekennen van het label richten aan BWP. De prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is, dienen het schrijven te vergezellen. Na controle wordt het label toegekend.
 • Jonge paarden LRV – Klassieke Cyclus of Challenge – B.K. Jonge paarden Gesves: BWP zal het label automatisch toekennen aan de merries die de norm behalen.
 • Aanvragen tot het bekomen van het P-label via prestaties VLP moeten gericht worden aan BWP. Van daaruit wordt contact opgenomen met het secretariaat VLP dat de controles doet.
 • Voor de optie springen, op basis van de resultaten behaald vóór de leeftijd van 9 jaar in officiële nationale wedstrijden: de prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is, dienen de aanvraag te vergezellen. De vraag wordt voorgelegd aan de Stamboekcommissie die over de toekenning beslist.
 • Voor de optie veelzijdigheid moet de eigenaar zelf de vraag tot het toekennen van het label richten aan BWP. De prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is, dienen deze te vergezellen. De vraag wordt voorgelegd aan de Stamboekcommissie die over de toekenning beslist.
 • “Internationale prestaties” voor het springen, “bijzondere nationale en internationale prestaties” voor de dressuur en “prestaties” voor de veelzijdigheid: de eigenaar moet zelf de vraag tot het toekennen van het label richten aan BWP. De prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is, dienen het schrijven te vergezellen. De vraag wordt voorgelegd aan de betreffende commissie die beslist over de toekenning.
Via de prestaties van de nakomelingen

De eigenaar moet zelf de vraag tot het toekennen van het label richten aan BWP. De prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is, dienen het schrijven te vergezellen.

De stamboekcommissie BWP beoordeelt de internationale prestaties in het springen die de aanvraag vergezellen tot het toekennen van het predicaat op deze basis.

De stamboekcommissie beslist over het al of niet toekennen van het P-label op basis van resultaten behaald in de veelzijdigheid.

Het gezondheidslabel (G-label)

Merries die voldoen aan bepaalde gezondheidsvoorwaarden, kunnen het G-label behalen. Deze procedure moet gevolgd worden:

 • Bied uw geregistreerde BWP-merrie aan voor het gezondheidsonderzoek vanaf 1 april van het jaar dat ze twee jaar wordt.
 • Stuur een mail naar info@bwp.be met de gegevens (naam + UELN-nr.) van de merrie.
 • Betaal de factuur van BWP die u in uw brievenbus krijgt.
 • Na ontvangst van de betaling worden de benodigde formulieren (info + protocol) toegezonden.
 • Kies zelf uw dierenarts om het gezondheidsonderzoek uit te voeren.
  • Het onderzoek is een radiografisch onderzoek waarbij aan de hand van radiografieën van de voorvoeten, kogels, spronggewrichten en knieën de merrie wordt geëvalueerd.
  • De dierenarts controleert ook de gegevens en het chipnummer van de merrie aan de hand van het protocol en haar stamboekdocument. De dierenarts vermeldt hierop ook zijn/haar gegevens en de datum van het onderzoek.
 • Betaal de kosten van het gezondheidsonderzoek rechtstreeks aan de dierenarts. -
 • Bezorg het protocol samen met de röntgenbeelden in DICOM-formaat (!) aan het secretariaat van BWP, Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee.
 • Van zodra er een tiental protocollen binnen zijn, worden ze ter beoordeling voorgelegd aan de commissie. De commissie bestaat uit Dr. Kelchtermans, Prof. Dr. Pille, Dr. Vanvuchelen en Dr. Van den Berghe. Op basis van hun advies wordt het G-label wel of niet toegekend.

Dit label wordt opgenomen in de computergegevens van de merrie en aangeduid in het paspoort. Het wordt automatisch afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de prijskampboekjes.

Het elitepredicaat

De merries die de drie labels behaald hebben, krijgen automatisch het elitepredicaat en worden elitemerries in het stamboek. Zolang de merrie geen veulen gegeven heeft, wordt het elitepredicaat onder voorbehoud toegekend.

Het predicaat wordt opgenomen in de computergegevens van de merrie en aangeduid in het paspoort. Het wordt automatisch afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de prijskampboekjes.  

Veulens

Door deelname aan het Nationaal Kampioenschap BWP Eliteveulens kunnen veulens de volgende labels behalen:

 • Eliteveulen: het veulen neemt deel aan het Nationaal Kampioenschap BWP Eliteveulens en behaalt in de selectieronde minimum 80%
 • Premieveulen: het veulen selecteert zich en neemt deel aan het Nationaal Kampioenschap BWP Eliteveulens

Belgische Rijpony ofwel BRp, heeft als doel het fokken (link naar pagina over fokdoel BRp) van pony’s die voldoen aan verschillende aspecten van de ruiterij.

Pony’s met een BWP-paspoort kunnen na keuring verschillende kwaliteitslabels ontvangen:

Deze labels worden opgenomen in het paspoort. BRp geeft met deze kwaliteitslabels een duidelijk signaal naar fokkers.

 

Na de registratie, kan uw pony verschillende kwaliteitslabels behalen. De criteria functioneel exterieur en prestatie zijn belangrijke eigenschappen.

Het prestatielabel (p)

Het P-label wordt toegekend aan de Belgische Rijpony’s die minstens vijf jaar zijn en die de vooropgestelde prestaties in de sport behaalden.

De te behalen prestaties zijn omschreven voor de optie dressuur en voor de optie springen. De toekenning van het P-label kan met terugwerkende kracht gebeuren, tot in het jaar waar de LRV-resultaten in de computer ingebracht zijn.

Met een “P” wordt het behaald hebben van het label opgenomen in de computergegevens en aangeduid in het paspoort. Het wordt automatisch afgedrukt bij de gegevens in de catalogen. Voor de merries die het label behalen via de nakomelingen wordt dit aangeduid met “PF”.

Hoe kan het label behaald worden?

Via de wedstrijden bestgaande Belgische Rijpony BRp

Voorwaarden:

 • Pony’s jonger dan 6 jaar: op vier- en vijfjarige leeftijd geselecteerd zijn en deelgenomen hebben aan de vrije wedstrijd Bestgaande Rijpony te Mechelen.
 • Pony’s van 6 jaar t.e.m. 9 jaar: nationaal bij de eerste helft zijn en met het samengestelde resultaat van dressuur en springen boven het gemiddelde scoren.

Via prestaties optie springen in LRV

Voorwaarden:

 • De pony’s moeten jonger zijn dan negen jaar.
 • Het P-label kan behaald worden door pony’s die deelnemen in volgende klassen: stokmaat A – Beginnelingen; stokmaat B – Licht, stokmaat C – Licht en Midden, stokmaat D – Licht en Midden.
 • De eigenaar moet het label aanvragen aan het secretariaat BWP met opgave van de resultaten die in aanmerking komen.

Te behalen resultaten:

De pony’s moeten in eenzelfde seizoen foutloos zijn in drie op mekaar volgende tornooien waaraan deelgenomen werd.

Via prestaties optie dressuur in LRV:

Voorwaarden:

 • De pony’s hebben tot de leeftijd van 9 jaar onder dezelfde ruiter twee tornooiseizoenen de kans tot het behalen van het label.
 • Belgische Rijpony’s van stokmaat A, kunnen het P-label behalen in de dressuurklasse B2.B, C of D. Pony’s in de dressuurklasse L.

Te behalen resultaten:

In vijf op mekaar volgende tornooien van een seizoen waaraan ze deelnemen bij de 30% besten van de ring zijn.

Via bijzondere prestaties op nationaal of internationaal niveau in dressuur of springen:

De bijzondere prestaties moeten opgestuurd worden aan het secretariaat BWP. De Nationale commissie voor de Belgische Rijpony beslist over de toekenning.

Via prestaties behaald door de nakomelingen:

Merries die minimum twee nakomelingen hebben die voldoen aan de normen vastgelegd voor de wedstrijden Bestgaande Belgische Rijpony, voor LRV of die erkende bijzondere internationale prestaties hebben, kunnen het label krijgen.

De eigenaar dient de aanvraag te richten aan het secretariaat BWP.

Het exterieurlabel (E)

Met een “E” wordt het behaald hebben van het label opgenomen in de computergegevens en aangeduid in het paspoort. Het wordt automatisch afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de catalogen.

Voor de merries die het label behalen via de nakomelingen wordt dit aangeduid met “EF”.

Hoe kan het label door merries behaald worden?

Het E-label wordt toegekend aan de merries die:

 • Voor de leeftijd van acht jaar twee keer op de gewestelijke en twee keer op de nationale prijskamp een aanduiding gekregen hebben.
 • Of: Acht jaar en ouder zijn en in hetzelfde jaar een aanduiding krijgen op de gewestelijke en nationale prijskamp.
 • Twee nakomelingen hebben die het E-label behaald hebben.
  • Geregistreerd zijn in het stamboek van de Belgische Rijpony, waarbij in de twee eerste generaties voorouders enkel het type “pony” mag voorkomen.
 • Op de nationale prijskamp wordt E-label toegekend bij een score van min. 72/100.
 • Er mag op geen van de 5 onderdelen minder dan 14/20 behaald worden.

Hoe kan het label door hengsten behaald worden?

Hengsten die goedgekeurd worden als dekhengst krijgen het E-label.

Het elitepredicaat

Merries behalen het elitepredicaat indien ze zelf het E- en P-label behaald hebben en minstens twee nakomelingen hebben die het E of het P label hebben of indien ze het EF en het PF label hebben. Wanneer een merrie twee eliteveulens levert, wordt dit beschouwd als één nakomeling met E-label.

Met “Elite” wordt het behaald hebben van het label opgenomen in de computergegevens en aangeduid in het paspoort. Het wordt automatisch afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de catalogen.

Het elitelabel

Hoe kan het label door veulens behaald worden?

Ponyveulens die tijdens het Nationaal BWP-kampioenschap voor eliteveulens een score van minimaal 80% behalen zijn eliteveulen.

Het behaald hebben van het label wordt aangeduid in het paspoort.

Hoe kan het label door hengsten behaald worden?

 • Een palmares hebben op nationale en internationale parcoursen van min. 1.20m of op internationale dressuurwedstrijden (Preliminary competition, Team competition, Individual competition).
 • Op LRV-niveau moeten de dekhengsten gedurende 5 opeenvolgende jaren tweemaal bij de 20% besten geplaatst zijn op het Nationaal Ponytornooi in de hoogste springklasse afhankelijk van de stokmaat.