De keuring van de Connemara hengsten verloopt volgens de richtlijnen van het Iers Moederstamboek en omvat de volgende onderdelen:

  • Uitgebreide diergeneeskundige inspectie van de kandidaat-dekhengsten
  • Signalementscontrole van de elders goedgekeurde hengsten die in België ter beschikking gesteld zullen worden.
  • Keuring van de kandidaat-dekhengsten.
    Onderdelen beoordeling :
    • keuring aan de hand op harde en zachte bodem
    • voorstelling in vrijheid waarbij de draf en galop in vrijheid kunnen beoordeeld worden.